Uppsala Science Park

  • Kundansvar och kundkontakter

  • Fastighetschef Karin Boberg Karin Boberg 018-489 20 93 E-post
  • Bitr. fastighetschef Sofie Lindström Sofie Lindström 018-489 20 09 E-post
  • Intresserad av att hyra lokal?

  • Uthyrare Charlotta Hård Charlotta Hård 018-489 20 47 | 072-531 18 47 E-post
  • Uthyrare Petra Stråle Petra Stråle 018-489 20 36 | 070-382 17 23 E-post
  • Service i fastigheten

  • Fastighetsansvarig teknik Pär Fagerman Pär Fagerman Jag hjälper dig när du har anmält ett ärende till Kundtjänst. Kundtjänst
  • Fastighetsansvarig teknik Joakim Lindberg Joakim Lindberg Jag hjälper dig när du har anmält ett ärende till Kundtjänst. Kundtjänst