Effektivare parkering i Uppsala Science Park

Parkering är en service som vi erbjuder våra hyresgäster och besökare i Uppsala Science Park och som alla vet har vi under en tid haft stor efterfrågan på parkeringsmöjligheter här. Vi beslutade oss därför för att ta ett helhetsgrepp om hela parkeringssituationen och kom fram till en rad åtgärder för att öka tillgängligheten i området. De förändringar som träder i kraft den 1 oktober 2017 är:

  • Antal betalautomater blir fler. Varför? För bättre tillgänglighet och enklare betalning. Det smidigaste är dock att betala med sms och sådana informationsskyltar kommer att finnas utspridda över hela området.
  • Digitala tillstånd. För att underlätta hanteringen av parkeringstillstånd inför vi ett digitalt system där t.ex. flera registreringsnummer kan kopplas till samma tillstånd.
  • Omvandling av reserverade platser till oreserverade platser. Varför? Många reserverade platser står tomma delar av dagarna. Att vi gör alla platser till oreserverade kommer därför att leda till större tillgänglighet.
  • Parkeringsplatserna i Stora garaget har breddats. Varför? Enligt era önskemål om att bredda parkeringsrutorna har vi målat om linjerna.
  • Justerad parkeringsavgift. Varför? Idag har vi lägre avgifter än kringliggande parkeringar. Vi vill främst att de som verkligen behöver parkera just här har möjlighet till det. Som det ser ut nu parkerar många här för att det är billigare än på t.ex. Akademiska sjukhusets parkering. Ny avgift är: 30 dagar: 900 kr (samma taxa för både digitala tillstånd som 30-dagarsbiljett ur automat), 1 dygn: 120 kr, Per timme: 40 kr (max 120 kr, vilket ger 1 dygn).
  • Korttidsparkering kommer finns på flera platser i området. Varför? För att öka tillgängligheten och spridningen av den här typen av parkeringsplatser. Här får man stå max 2 timmar.
  • Fler laddplatser Varför? Behovet av laddplatser ökar hela tiden och vi kommer till hösten att ha drygt 250 platser med el där både möjlighet för laddning och uttag för motorvärmare finns.

För att beställa tillstånd eller få mer information om de olika parkeringsmöjligheterna kontaktar ni vår parkeringsoperatör i området, Parking Partner. De nås på tfn: 08-120 305 90 eller e-post: uthyrning@parkingpartner.se.