En av Sveriges främsta vetenskapsparker

Uppsala Science Park är en av Sveriges främsta innovationsmiljöer och en ovärderlig arena för företag med livskraftiga idéer. Här samverkar näringsliv, offentlig verksamhet och akademi för att skapa framgångsrika innovationer.

Idag finns cirka 140 företag i Uppsala Science Park. Merparten är verksamma inom Life Science och branscherna bioteknik, materialvetenskap, medicin och IT. Dessutom finns ett antal stödjande organisationer med fokus på affärs- och projektplanering, internationalisering, patent- och juridikfrågor samt rådgivning och hjälp till riskvilligt kapital. Detta gör Uppsala Science Park till en utmärkt arena för framgångsrik affärsutveckling.

Tillgång till ett unikt nätverk
Framgångsrika innovationer är i många fall resultatet av samarbete mellan flera aktörer och kompetenser. I Uppsala Science Park finns både Läkemedelsverket och Rudbeck-
laboratoriet, med bland annat institutionerna för immunologi, genetik och patologi, Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap samt Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Dessutom finns flera andra strategiskt viktiga aktörer inom Life Science på gångavstånd:

  • 300 m Uppsala Biomedicinskt center
  • 300 m Akademiska sjukhuset
  • 1 700 m Livsmedelsverket
  • 0-1 700 m Uppsala Universitet
  • 2 500 m SVA Statens veterinärmedicinska anstalt
  • 3 200 m SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

En av landets främsta företagsinkubatorer
Uppsala Innovation Centre (UIC) driver sin verksamhet i Uppsala Science Park och är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat. Överlevnadsgraden hos de sk. UIC-bolagen är mycket hög och flera har funnits med på 33-listan – “Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag.

UIC stödjer företagare, entreprenörer, forskare, innovatörer och affärsmän i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap genom flera olika affärsutvecklingsprogram. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget tagit nästa steg i sin affärsutveckling. Resultatet blir kortare tid till marknad och mer konkurrenskraftiga företag. Totalt kan UIC erbjuda 45 företag 20 tidiga projekt att delta i affärsutvecklingsprogrammen under ett år. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). Läs mer på www.uic.se

Kontor i Uppsala Science Park
Som fastighetsägare jobbar vi aktivt med att utveckla Uppsala Science Park för att miljön på bästa sätt ska stötta företag i tillväxt och innovativa skeden. Vi erbjuder allt från en kontorsplats på kontorshotell till eget kontor med lab och arbetsplatser för ett hundratal anställda. Hos oss har ditt företag möjlighet att växa och utvecklas i en unik innovativ miljö. Kontakta oss om du vill veta mer eller få en visning i området.

Vi utvecklar Uppsala Science Park och bygger Hubben – mötesplatsen mitt i parken
Framgångsrika innovationer är nästan alltid resultatet av ett samarbete mellan flera aktörer och kompetenser. I Uppsala Science Park har Vasakronan jobbat i många år med att utveckla en arena för dessa aktörer och kompetenser att jobba ihop. Med bygget av Hubben tar vi ytterligare ett steg i den riktningen och skapar en kunskapsnod. Merparten av byggnaden kommer att bestå av kontor men att där också planeras för en mötesplats öppen för alla. Där kommer att finnas en ljusgård samt restaurang och konferensmöjligheter. Allt för att ytterligare facilitera mötet mellan människor och kompetenser. Läs mer om Hubben här